Ucapkanlah kalimat \”laa Ilaa ha Illallah\”

16 Jun 2011

Laa

Laa Ilaa Ha Illallah

Laa Ilaa Ha Illallah

ya.. Ucapkanlah kalimat tauhid \”Laa Ilaa ha Illallah\”.

dalam latihan pernafasan dzikir yang diamalkan adalah kalimat \”Laa Ilaa ha Illallah\”, setahuku kalimat ini adalah kalimat tertinggi dalam islam, tapi saya mencoba menggali lebih dalam dengan browsing ke beberapa blog dan menemukan beberapa hal menarik.

1. sebagai kalimat taubat.

Dari Anas bin Malik, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman (hadits Qudsi),Wahai sekalian anak cucu Adam (wahai manusia), kalau seandainya kalian mendatangi Aku dengan sepenuh bumi kesalahan-kesalahan (dosa-dosa), kemudian kalian menemui Aku dalam keadaan kalian tidak menyekutukan-Ku di dalam beribadah kepada Aku sedikitpun, niscaya Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. (HR Tarmidzi hasan)

sumber disini


2. Harga syurga

Suatu saat Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendengar muadzin mengucapkan Asyhadu alla ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi,

???????? ???? ????????

Engkau terbebas dari neraka.

(HR. Muslim no. 873)

3. Dzikir yang paling utama

???????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????

Dzikir yang paling utama adalah bacaan laa ilaha illallah.

(Dinilai hasan oleh Syaikh Al Albani dalam tahqiq beliau terhadap Kalimatul Ikhlas, 62)

4. amal yang paling utama dan pelindung dari syetan

???? ????? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ? ???? ????????? ? ?????? ????????? ? ?????? ????? ????? ?????? ??????? . ??? ?????? ??????? ??????? ? ??????? ???? ?????? ?????? ??????? ? ?????????? ???? ??????? ???????? ? ?????????? ?????? ??????? ????????? ? ????????? ???? ??????? ???? ???????????? ???????? ?????? ?????? ???????? ? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ????? ???? ? ?????? ?????? ?????? ???????? ???? ?????? .

Barangsiapa mengucapkan laa il aha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syay-in qodiir [tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu] dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan sepuluh budak (yang dimerdekakan, pen), dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu.

(HR. Bukhari no. 3293 dan HR. Muslim no. 7018)

5. Kunci 8 pintu syurga

Dari Ubadah bin Shomit radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

???? ????? ???????? ???? ??? ?????? ?????? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ??????? ?????????? ???????? ??????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????? ???????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ???? ????? ????????? ?????????? ?????????????? ?????

Barangsiapa mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, dan (bersaksi) bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba-Nya, dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam serta Ruh dari-Nya, dan (bersaksi pula) bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari delapan pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki.

(HR. Muslim no. 149)

sumber : disini

semoga kalimat \”Laa Ilaa ha Illallah\” selalu melekat dalam sanubari kita, meliputi setiap tarikan dan hembusan nafas kita, sampai hembusan nafas yang terakhir.


TAGS muslim way my way Cahaya Suci pernafasan


-

Author

Follow Me